Válaszlevél Ursula von der Leyen asszonytól, az Európai Bizottság elnökétől

19

2021. április

Tisztelt Jakab Péter, Tisztelt Képviselő Úr!

 

Köszönjük nyílt levelét az Európai Unió Szolidaritási Alapjából Magyarországnak a jelenlegi világjárvány kapcsán nyújtott támogatás odaítéléséről.

Tisztában vagyok a magyarországi súlyos egészségügyi helyzettel. Az Európai Unió Szolidaritási Alapja élénk jele az Európai Unió szolidaritásának, amely segíti a tagállamokat a világjárvány leküzdésében.

Az Alap célja a természeti katasztrófa vagy súlyos egészségügyi vészhelyzet által sújtott államra, és különösen annak költségvetésére nehezedő pénzügyi teher enyhítése. Ebben az összefüggésben hangsúlyoznám, hogy az alap megosztott irányítással valósul meg, ahol a fogadó állam felel a műveletek kiválasztásáért és a végrehajtásért és ellenőrzésért felelős hatóságok kijelöléséért. A Bizottság azonban megtett minden szükséges intézkedést az EU költségvetésének védelme érdekében. Ez magában foglalja az ellenőrzések elvégzését, pénzügyi korrekciók bevezetését, amikor a Bizottság hiányosságokat vagy szabálytalanságokat állapít meg, vagy vizsgálatok indítását csalás gyanúja esetén.

Az Európai Tanács 2020. december 10-11-i ülésén a tagállamok megerősítették elkötelezettségüket az EU alapját képező értékek – többek között a jogállamiság – előmozdítása és tiszteletben tartása mellett, és megállapodtak az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános feltételrendszerről.

Az általános feltételrendszerről szóló új rendeletet (a továbbiakban: rendelet) 2021. január 1-jétől kell alkalmazni. Az Uniónak először van egy speciális eszköze, amely megvédi költségvetését a jogállamiság elveinek megsértésétől.

A rendelet értelmében a Bizottság intézkedéseket javasolhat a Tanácsnak, ha megállapítást nyer, hogy a jogállamiság elveinek valamely tagállamban történő megsértése kellően közvetlen módon érinti vagy súlyosan veszélyezteti az uniós költségvetés hatékony és eredményes pénzgazdálkodását vagy az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét.

A rendelet alapján javasolható intézkedések közé tartozik például a kifizetések felfüggesztése és megszüntetése, valamint az új jogi kötelezettségvállalások és pénzügyi korrekciók megtiltása.

A Bizottság az állítólagos jogsértéseket objektív, pártatlan és méltányos módon, az arányosság elvének tiszteletben tartása mellett értékeli. A végső kedvezményezettek jogaival is foglalkozni kell. Különösen, ha az intézkedéseket elrendelő határozat másként nem rendelkezik, az érintett tagállam kormányzati szerveinek végre kell hajtaniuk az intézkedések által érintett programot vagy alapot, és folytatniuk kell a kifizetéseket. Az uniós költségvetés védelmét számos szabály és eljárás szolgálja, többek között az Európai Csalás Elleni Hivatal és az Európai Ügyészség által végzett vizsgálatok, a korai felderítési és kizárási rendszerek alkalmazása, ellenőrzések és auditok elvégzése, valamint pénzügyi korrekciók előírása. Emellett a Bizottság a 2021-27-es uniós kohéziós politika keretében a csalások és szabálytalanságok elleni küzdelem érdekében a megerősített jogi rendelkezéseket is alkalmazni fogja.

A Bizottság továbbá az európai szemeszter részeként és a jogállamiságról szóló jelentésben többször is aggodalmának adott hangot a jogállamiság magyarországi tiszteletben tartásával kapcsolatban, elsősorban az igazságszolgáltatás és a média függetlenségével, a közbeszerzési verseny javításának szükségességével és a korrupcióellenes keretrendszerrel kapcsolatban. Ezek a kulcsfontosságú intézmények megakadályozzák az uniós adófizetők pénzének elherdálását.

Hadd biztosítsam Önöket arról, hogy a Bizottság továbbra is minden rendelkezésre álló eszközt felhasznál az uniós költségvetés hatékony védelme érdekében.

Tisztelettel,

Ursula von der Leyen

Megosztom
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •